Osobnost prof. JUDr. Josefa Macura, DrSc.

kolektiv autorů

Abstrakt

O všestrannosti prof. Macura svědčí nejen jeho zájem o filozofii a přírodní vědy, který se projevuje též v jeho pracech, ale i skutečnost, že ovládá hru na několik hudebních nástrojů. Nejvýraznějšímí rysy jeho osobností jsou pracovitost a skromnost.

Bibliografická citace

AUTORŮ, kolektiv. Osobnost prof. JUDr. Josefa Macura, DrSc. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 369-370. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9091

Plný Text: