Miloš Večeřa: Spravedlnost v právu

Karin Kuhnová

Abstrakt

Recenze publikace

Brno 1997, 182 stran

Bibliografická citace

KUHNOVÁ, Karin. Miloš Večeřa: Spravedlnost v právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 810-812. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9090

Plný Text: