Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
Ve dnech 2. a 3. října 1998 se konalo v Táboře mezioborové sympozium, věnované osobnosti sociologa a právníka Emanuela Chalupného. Pořadateli bylo město Tábor, klub za staré město Tábor, katedra ekonomiky a techniky cestovního ru­chu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, katedra filozofie Filozofické fakultyMasarykovy univerzity v Brně, Historický ústav Akademie věd České republiky a Filozofický ústav Akademie věd české republiky.

Stránky:
806–809
Metriky

420

Views

215

PDF views