Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor

Karin Kuhnová

Abstrakt

Ve dnech 2. a 3. října 1998 se konalo v Táboře mezioborové sympozium, věnované osobnosti sociologa a právníka Emanuela Chalupného. Pořadateli bylo město Tábor, klub za staré město Tábor, katedra ekonomiky a techniky cestovního ru­chu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, katedra filozofie Filozofické fakultyMasarykovy univerzity v Brně, Historický ústav Akademie věd České republiky a Filozofický ústav Akademie věd české republiky.

Bibliografická citace

KUHNOVÁ, Karin. Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 806-809. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9089

Plný Text: