Prešovské politologické dny

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Ve dnech 22.-23. 10. 1998 uspořádala Katedra sociálně-politických věd Filozo­fické fakulty Prešovské univerzity již tradiční mezinárodní konferenci Prešovské politologické dny s tématem Volby 98, stav-kontexty-perspektiva. Konference se zúčastnili vedle slovenských zástupců též účastníci z Moravy, Polska a USA. Slovenští účastnici se především věnovali aktuálně výsledkům zářijových voleb do Národní rady Slovenské republiky.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Prešovské politologické dny. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 804-805. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9088

Plný Text: