Prešovské politologické dny

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
Ve dnech 22.-23. 10. 1998 uspořádala Katedra sociálně-politických věd Filozo­fické fakulty Prešovské univerzity již tradiční mezinárodní konferenci Prešovské politologické dny s tématem Volby 98, stav-kontexty-perspektiva. Konference se zúčastnili vedle slovenských zástupců též účastníci z Moravy, Polska a USA. Slovenští účastnici se především věnovali aktuálně výsledkům zářijových voleb do Národní rady Slovenské republiky.

Stránky:
804–805
Metriky

415

Views

204

PDF views