Mezinárodní konference "Vývoj československého práva 1945-1990"

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Ve dnech 8.-10. září 1998 uspořádal Ústav právních dějin při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v rámci oslav 650. výročí založení pražské univerzity a pod záštitou rektora prof. JUDr. Karla Malého, DrSc. v pražském Karolinu mezinárodní konferenci "Vývoj československého práva 1945-1990". Vedle českých účastníku se na jí prezentovali i právní historici ze Slovenska, Rakouska, Německa a Polska.

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Mezinárodní konference "Vývoj československého práva 1945-1990". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 801-803. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9087

Plný Text: