Mezinárodní konference "Vývoj československého práva 1945-1990"

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
Ve dnech 8.-10. září 1998 uspořádal Ústav právních dějin při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v rámci oslav 650. výročí založení pražské univerzity a pod záštitou rektora prof. JUDr. Karla Malého, DrSc. v pražském Karolinu mezinárodní konferenci "Vývoj československého práva 1945-1990". Vedle českých účastníku se na jí prezentovali i právní historici ze Slovenska, Rakouska, Německa a Polska.

Stránky:
801–803
Metriky

256

Views

456

PDF views