K otázkám potřebnosti nového správního řádu a východiskům jeho přípravy

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
První a zároveň doposud poslední zákonnou úpravou správního řízení u nás je zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), když předchozí úpravy (1928, 1955, 1960) byly vydávány ve formě vládních nařízení. Z pohledu právního teoretika zajímavou, avšak pro uživatele problematickou a náročnou zůstává skutečnost, že správní řád nebyl nikdy přímo novelizován, i když předmětu jeho úpravy se dotklo již poměrně mnoho změn, z toho některé velmi významné, přinášející zásadní systémové změny ve struktuře a činnosti subjektů vykonávajících veřejnosprávu, resp. návazně dalších orgánů veřejné moci.

Stránky:
721–736
Metriky

326

Views

377

PDF views