K otázkám potřebnosti nového správního řádu a východiskům jeho přípravy

Petr Průcha, Soňa Skulová

Abstrakt

První a zároveň doposud poslední zákonnou úpravou správního řízení u nás je zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), když předchozí úpravy (1928, 1955, 1960) byly vydávány ve formě vládních nařízení. Z pohledu právního teoretika zajímavou, avšak pro uživatele problematickou a náročnou zůstává skutečnost, že správní řád nebyl nikdy přímo novelizován, i když předmětu jeho úpravy se dotklo již poměrně mnoho změn, z toho některé velmi významné, přinášející zásadní systémové změny ve struktuře a činnosti subjektů vykonávajících veřejnosprávu, resp. návazně dalších orgánů veřejné moci.

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr a Soňa SKULOVÁ. K otázkám potřebnosti nového správního řádu a východiskům jeho přípravy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 721-736. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9081

Plný Text: