Potřebuje česká právní věda právní filozofii?

Tatiana Machalová

Abstrakt

V České republice již devátým rokem probíhá zásadní reforma právního systému, kterou si vynutil kolaps bývalého byrokratického socialistického zřízení. Hlavním cílem této reformy je budování právního státu ve smyslu obnovy tradičních hodnot a funkcí práva.

Bibliografická citace

MACHALOVÁ, Tatiana. Potřebuje česká právní věda právní filozofii? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 701-714. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9079

Plný Text: