Potřebuje česká právní věda právní filozofii?

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
V České republice již devátým rokem probíhá zásadní reforma právního systému, kterou si vynutil kolaps bývalého byrokratického socialistického zřízení. Hlavním cílem této reformy je budování právního státu ve smyslu obnovy tradičních hodnot a funkcí práva.

Stránky:
701–714
Metriky

422

Views

277

PDF views