Rozšíření EU ve světle transformace a reforem

Tomáš Doležil

Abstrakt

Přestože rozšíření Evropské unie (dále "EU" nebo "Unie") o země střední a vý­chodní Evropy není otázkou dneška, je mu třeba věnovat mimořádnou pozornost. Rozšíření členské základny o postkomunistické státy bude z mnoha aspektů bezpre­cedentní událostí, která bude mít zcela nové důsledky na poměry uvnitř evropského kontinentu. Na jedné straně máme kandidáty, kteří transformují svou ekonomiku, právní řád a ostatní společenské systémy, a na straně druhé se nachází velmi složi­tá a komplikovaná Unie, která se rovněž potýká s mnoha nedořešenými problémy. Obě strany se pak střetávají při hledání nejvhodnějšího okamžiku rozšíření Unie.

Bibliografická citace

DOLEŽIL, Tomáš. Rozšíření EU ve světle transformace a reforem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 692-700. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9078

Plný Text: