Rozšíření EU ve světle transformace a reforem

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
Přestože rozšíření Evropské unie (dále "EU" nebo "Unie") o země střední a vý­chodní Evropy není otázkou dneška, je mu třeba věnovat mimořádnou pozornost. Rozšíření členské základny o postkomunistické státy bude z mnoha aspektů bezpre­cedentní událostí, která bude mít zcela nové důsledky na poměry uvnitř evropského kontinentu. Na jedné straně máme kandidáty, kteří transformují svou ekonomiku, právní řád a ostatní společenské systémy, a na straně druhé se nachází velmi složi­tá a komplikovaná Unie, která se rovněž potýká s mnoha nedořešenými problémy. Obě strany se pak střetávají při hledání nejvhodnějšího okamžiku rozšíření Unie.

Stránky:
692–700
Metriky

327

Views

146

PDF views