Členství v politických stranách ve znamení evropského sjednocování

Roč.7,č.1(1999)

Abstrakt
Ve dnech 13. a 14. listopadu se v německém Hagenu konala mezinárodní konference, věnovaná výše uvedenému tématu, kterou pořádal - jako již jede­náctou v pořadí - Institut pro německé a evrop­ské právo politických stran (Institut für Deutsches und Europäisches Parteienrecht). Samotnému jed­nání předcházelo společné zasedání kuratoria a vě­decké rady tohoto institutu, kde předsedou kurato­ria byl zvolen prof. D. Tsatsos a předsedou vědecké rady prof. K. Hesse.

Stránky:
92–93
Metriky

378

Views

106

PDF views