Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Barbora Budíková, Hana Katrňáková

Abstrakt

Tento článek shrnuje výsledky evaluačních do­tazníků, které byly rozdány studentům po absolvo­vání pilotní verze nového kurzu "Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem".

Bibliografická citace

BUDÍKOVÁ, Barbora a Hana KATRŇÁKOVÁ. Vyhodnocení evaluačních dotazníků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 89-92. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9056

Plný Text: