Několik poznámek k Uprchlickému právu v kombinaci s anglickým jazykem

Jiří Tropek

Abstrakt

Jako jeden z účastníků projektu, a současně jako zaměstnanec státního sektoru s několikaletou praxí v oboru upr-chlictví, si v tomto krátkém příspěvku dovoluji poděkovat všem organizacím, institu­cím i všem lidem, kteří se podíleli na jeho vzniku, přípravě a realizaci, všem, jenž jej podpořili finanč­ně, materiálně či morálně i všem skeptikům, kte­ří se pro realizátory projektu v konečném důsledku stali "tlačnými" motory, tedy každému kdo přispěl, účastnil se nebo jakkoliv se zainteresoval.

Bibliografická citace

TROPEK, Jiří. Několik poznámek k Uprchlickému právu v kombinaci s anglickým jazykem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 88-89. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9055

Plný Text: