Casus docent

Dalibor Jílek

Abstrakt

Seminární výuka mezinárodního práva uprchlic­kého v kombinaci s anglickým jazykem vycházela ve svém prazákladu z latinského rčení "Jabula docet." Ano, bajka učí, moralizuje i žertuje. Ohniskem se­minářů se ovšem nestaly epické smyšlené příběhy, nýbrž velmi krátce sepsané životní osudy uprchlíků.

Bibliografická citace

JÍLEK, Dalibor. Casus docent. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 86. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9052

Plný Text: