Odborná jazyková příprava v Cursu Innovati

Barbora Budíková, Hana Katrnáková

Abstrakt

Tento článek si klade za cíl seznámit širší odbornou veřejnost se záměry, cíli a realizací jazykové přípravy studentů Právnické fakulty MU v kurzu "Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem".

Bibliografická citace

BUDÍKOVÁ, Barbora a Hana KATRNÁKOVÁ. Odborná jazyková příprava v Cursu Innovati. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 83-85. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9051

Plný Text: