Česká republika a Úmluva Rady Evropy o bioetice

Filip Křepelka

Abstrakt

Článek navazuje na přednášku, pronesenou na konferenci "Konvence Rady Evropy o bioetice - právnické, lékařské, filozofické a teologické aspekty", pořádané v listopadu 1998 občanským sdružením In­stitut pro bioetiku v Brně ve spolupráci s katedrou mezinárodního a evropského práva na půdě a s podporou Masarykovy univerzity.

Bibliografická citace

KŘEPELKA, Filip. Česká republika a Úmluva Rady Evropy o bioetice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 59-66. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9046

Plný Text: