Přezkoumání rozhodnutí správních orgánů soudy

Roč.7,č.1(1999)

Abstrakt
Dnes fungující správní soudnictví České repub­liky lze odvodit od vývoje, který započal v rakouské části monarchie rakousko-uherské zřízením správ­ního soudu ve Vídni v roce 1876 zákonem z 22. října 1875.
Působnost tohoto soudu byla dána všeobecně ve všech případech, kdy někdo tvrdil, že mu bylo v je­ho právech ublíženo nezákonným rozhodnutím nebo opatřením správního úřadu.

Stránky:
38–46
Metriky

384

Views

219

PDF views