Přezkoumání rozhodnutí správních orgánů soudy

Eva Dlabalová

Abstrakt

Dnes fungující správní soudnictví České repub­liky lze odvodit od vývoje, který započal v rakouské části monarchie rakousko-uherské zřízením správ­ního soudu ve Vídni v roce 1876 zákonem z 22. října 1875.
Působnost tohoto soudu byla dána všeobecně ve všech případech, kdy někdo tvrdil, že mu bylo v je­ho právech ublíženo nezákonným rozhodnutím nebo opatřením správního úřadu.

Bibliografická citace

DLABALOVÁ, Eva. Přezkoumání rozhodnutí správních orgánů soudy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 38-46. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9034

Plný Text: