Polícia, právo a etika

Jozef Balga

Abstrakt

Společensko-politické premeny u nás po roku 1989 nastolili popri iných otázkach aj problém práv a slobod občanov, z kterých mnohé v predchádzajú­com období spoločensko-politického vývoja bolí porušované alebo nerealizované. Budovanie novej kva­lity spoločnosti na princípoch demokracie, humani­ty a trhovej ekonomiky si vyžaduje i novú kvalitu štátu. Úlohou dneška je obnova vlády práva, podri­adenie mocenských inštitúcií právnej autorite.

Bibliografická citace

BALGA, Jozef. Polícia, právo a etika. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 25-38. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9033

Plný Text: