Polícia, právo a etika

Roč.7,č.1(1999)

Abstrakt
Společensko-politické premeny u nás po roku 1989 nastolili popri iných otázkach aj problém práv a slobod občanov, z kterých mnohé v predchádzajú­com období spoločensko-politického vývoja bolí porušované alebo nerealizované. Budovanie novej kva­lity spoločnosti na princípoch demokracie, humani­ty a trhovej ekonomiky si vyžaduje i novú kvalitu štátu. Úlohou dneška je obnova vlády práva, podri­adenie mocenských inštitúcií právnej autorite.

Stránky:
25–38
Metriky

336

Views

860

PDF views