Poznámky k nálezu Ústavního soudu ve věci ověření mandátu D. Lastovecké

Roč.7,č.1(1999)

Abstrakt
Soudní přezkum voleb bych mohl po loňské zku­šenosti ze senátních voleb charakterizovat po vzo­ru klasika Clausewitze jako pokračování prohraného volebního boje jinými, právními prostředky. Vítězi může volební porážka pěkně zhořknout a poražený, který neuspěl u voličů, může uspět alespoň u soudu. Ukázalo se také (to je ale veřejné tajemství), že na­še právo není na takový boj dost dobře připraveno, a na druhé straně, že některé politické strany (zej­ména ODS) nepovažují použití právních prostředků za příliš fér.

Stránky:
2–11
Metriky

433

Views

297

PDF views