Poznámky k nálezu Ústavního soudu ve věci ověření mandátu D. Lastovecké

Jan Filip

Abstrakt

Soudní přezkum voleb bych mohl po loňské zku­šenosti ze senátních voleb charakterizovat po vzo­ru klasika Clausewitze jako pokračování prohraného volebního boje jinými, právními prostředky. Vítězi může volební porážka pěkně zhořknout a poražený, který neuspěl u voličů, může uspět alespoň u soudu. Ukázalo se také (to je ale veřejné tajemství), že na­še právo není na takový boj dost dobře připraveno, a na druhé straně, že některé politické strany (zej­ména ODS) nepovažují použití právních prostředků za příliš fér.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Poznámky k nálezu Ústavního soudu ve věci ověření mandátu D. Lastovecké. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 2-11. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9029

Plný Text: