Literatura polského ústavního práva po přijetí nové Ústavy Polské republiky

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikací

W. Skrzydlo (red.) a kol.: Polskie prawo konstytucyjne. Stan prawny na dzieú 1 wr­ zesnia. MO ZPOL Lublin 1998, 454 s.

B. Ba­ naszak: Prawo konstytucyjne. C. H. Beck, Warszawa 1999, 631 s.

S. Sagan: Prawo konstytucyjne PR. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 1999, 274 s.

P. Sar­ necki (red.) a kol.: Prawo konstytucyjne PR. 3. vyd., C. H. Beck, Warsazawa 1999, 415 s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Literatura polského ústavního práva po přijetí nové Ústavy Polské republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 2, s. 208-211. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9027

Plný Text: