Jubileum Profesora Oty Weinbergera

Tatiana Machalová

Abstrakt

20. dubna tohoto roku se dožil 80. let profesor Ota Weinberger, jeden z významných představitelů právní logiky a právní teorie druhé poloviny 20. sto­letí.

Bibliografická citace

MACHALOVÁ, Tatiana. Jubileum Profesora Oty Weinbergera. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 2, s. 202-203. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9023

Plný Text: