Konference o hospodářské kriminalitě v České republice

Jana Zezulová

Abstrakt

V rámci oslav 80. výročí založení a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty v Brně uspořáda­la její Katedra trestního práva pod záštitou Ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Otakara Mo­tejla dne 25. února 1999 mezinárodní konferenci na téma "Hospodářská kriminalita v České republice".

Bibliografická citace

ZEZULOVÁ, Jana. Konference o hospodářské kriminalitě v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 2, s. 200. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9021

Plný Text: