Distanční smlouvy - evropská novinka v českém právu?

Lukáš Jelínek

Abstrakt

Abychom si pořídili novou zimní bundu nebo pozvali přátelé na pizzu, nemusíme v dnešní době vyrážet do ulic. Stačí zvednout sluchátko telefonu nebo odeslat objednací lístek a zboží dorazí až k domovním dveřím. Tento způsob směny se liší od tradičního pojetí trhu jako místa, kde se subjekty nabídky setkávají se subjekty poptávky. Proto jej může­me bez nadsázky označit za jeden z nestandardních způsobů prodeje. Globalizace trhu a zejména ekonomické integrační tendence v Evropě spolu s rozvojem nových komunikačních technik přispívají k jeho stále větší oblíbenosti jak u prodejců, tak u spotře­bitelů. Orgány Evropské unie již proto učinily první legislativní kroky. Je i české právo připraveno na nové prodejní metody?

Bibliografická citace

JELÍNEK, Lukáš. Distanční smlouvy - evropská novinka v českém právu? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 2, s. 189-200. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9019

Plný Text: