K mechanismům transpozice evropských směrnic do národního práva

Vít Schorm

Abstrakt

Vláda předložila dne 22. dubna 1999 Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona, kterým se mě­ní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Poslanecká sněmov­na tento návrh zákona dne 8. června 1999 v prvním čtení zamítla poměrem hlasů 116 pro ku 68 proti.

Bibliografická citace

SCHORM, Vít. K mechanismům transpozice evropských směrnic do národního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 2, s. 151-155. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9013

Plný Text: