K diskusi o reformě státoobčaneckých předpisů ve Spolkové republice Německo

Jitka Součková

Abstrakt

Kontroverzni diskuse zmítá současnou vnitro­politickou scénou ve Spolkové republice Německo. Důvodem je zamýšlená komplexni reforma právních předpisů upravujicích problematiku státního občanství.

Bibliografická citace

SOUČKOVÁ, Jitka. K diskusi o reformě státoobčaneckých předpisů ve Spolkové republice Německo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 2, s. 145-151. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9012

Plný Text: