Cyklus přednášek "Teorie lidských práv v boji proti rasismu"

Tatiana Machalová

Abstrakt

Problematika ochrany lidských práv před rasismem je čím dále více tématem seminárních, ale i diplomových a doktorantských prací studentů práv­nické fakulty. I když se o této problematice vede dnes v České republice živá diskuse, chybí k její­mu teoretickému zpracování vhodná literatura. Z tě­chto důvodů se rozhodla Katedra právní teorie ve spolupráci s rakouským Institutem pro jihovýchod­ní Evropu, odbočka Brno, uspořádat v zimním se­mestru 1999 cyklus přednášek věnovaných hlav­ně teoreticko-metodologickým otázkám ochrany lid­ských práv před všemi projevy rasismu.

Bibliografická citace

MACHALOVÁ, Tatiana. Cyklus přednášek "Teorie lidských práv v boji proti rasismu". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 4, s. 426-427. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8976

Plný Text: