Editorial

Josef Kotásek

Abstrakt

Setkal jsem se s tím v soudních rozhodnutích nebo odborných příspěvcích už tolikrát, že to prostě nemůže být náhoda: ta nejméně obhajitelná rozhodnutí nebo odborné závěry ve svém odůvodnění často obsahují výrazy jako „soud/autor má bez jakýchkoliv pochybností za to...“, „nevzniká žádná pochybnost o tom, že...“, „lze tedy bych jakýchkoliv pochyb uzavřít...“ atp.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Editorial. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 3. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8934

Plný Text: