Kam se poděly krátkodobé akční plány?

Ilona Jančářová, Jiří Vodička

Abstrakt

Tento příspěvek se zabývá problémy, jež se týkají implementace koncepčních dokumentů v oblasti ochrany ovzduší. Pozornost je zaměřena na krátkodobé akční plány. Nejprve se příspěvek zabývá akčními plány z unijního pohledu, a to zejména s ohledem na jejich historický vývoj. Následně je analyzována směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší, a to v souvislosti s povinností členských států přijmout krátkodobé akční plány. Druhá část tohoto příspěvku se zabývá relevantní národní legislativou. Předchozí zákon o ochraně ovzduší vyžadoval přijetí krátkodobých akčních plánů, zatímco současný zákon tuto povinnost neobsahuje. Autoři tohoto příspěvku se pokoušejí odpovědět na otázku, zda je česká legislativa v souladu s unijní, a to právě z důvodu absence krátkodobých akčních plánů. Bylo zjištěno, že směrnice 2008/50/ES obsahuje podmínky, za kterých mají členské státy povinnost přijmout krátkodobé akční plány. Tyto podmínky v České republice nenastaly, navíc zákon o ochraně ovzduší nabízí jiné právní nástroje, pomocí kterých lze regulovat nadměrné koncentrace částic PM10 přesahující limity stanovené unijním právem.

Bibliografická citace

JANČÁŘOVÁ, Ilona a Jiří VODIČKA. Kam se poděly krátkodobé akční plány? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 2, s. 337-355. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8912

Klíčová slova

Ochran ovzduší; krátkodobé akční plány; kvality vnějšího ovzduší.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DOERIG, Harald. The German Courts and European Air Quality Plans. Journal of Environmental Law [online]. 2014, roč. 26, č. 1 [cit. 1. 6. 2018]. ISSN 09528873.

JANS, J. H. a H. H. B. VEDDER. European Environmental Law. 4th ed. Groningen: Europa Law Publishing, 2012. ISBN 978-90-8952-105-7.

LANGLET, David a Said MAHMOUDI. EU Environmental Law and Policy. Oxford: University Press, 2016. ISBN 978-0-19-875392-6.

ŽIDEK, Dominik. Stát jako subjekt zodpovědný za znečištění ovzduší – aktuální vývoj judikatury. In: KYSELOVSKÁ, Tereza, Vojtěch KADLUBIEC, Jan PROVAZNÍK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ a Alica VIRDZEKOVÁ (eds.). Cofola 2015: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Řada teoretická, ed. Scientia, č. 532., 2015, 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-2-8