Skřejpek Michal: lus et religio Právo a náboženství ve starověkém Římě

Michaela Židlická

Abstrakt

Recenze publikace - Skřejpek Michal: lus et religio Právo a náboženství ve starověkém Římě
Vydavatelství 999, Pelhřimov, 1999, ISBN 80-901064-8-X, 317 s.

Bibliografická citace

ŽIDLICKÁ, Michaela. Skřejpek Michal: lus et religio Právo a náboženství ve starověkém Římě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 123. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8904

Plný Text: