Sborník z mezinárodního semináře o hospodářské kriminalitě

Jana Zezulová

Abstrakt

Recenze publikace - Sborník z mezinárodního semináře o hospodářské kriminalitě

Editor: Doc. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. Právnická fakulta MU v  Brně, 1999, s. 147, ISBN 80-210-2141-1

Bibliografická citace

ZEZULOVÁ, Jana. Sborník z mezinárodního semináře o hospodářské kriminalitě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 115-117. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8899

Plný Text: