František Weyr: Paměti I.

Miloš Večeřa

Abstrakt

Recenze publikace - František Weyr: Paměti I.

Brno, Atlantis 1999, 487  s.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. František Weyr: Paměti I. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 103-104. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8893

Plný Text: