Konference "Aktuálnost změn Ústavy ČR" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Renata Vlčková

Abstrakt

Dne 24.11.1999 se uskutečnila konference na té­ma "Aktuálnost změn Ústavy České republiky", kterou zorganizovala katedra ústavního práva a politologie PrF MU a Mezinárodní politologický ústav MU za přispění Nadace K. Adenauera.

Bibliografická citace

VLČKOVÁ, Renata. Konference "Aktuálnost změn Ústavy ČR" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 96-97. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8890

Plný Text: