Právnický seminář ve Wiesnecku konaný ve dnech 29. 8. - 18. 9. 1999

Eva Šrámková

Abstrakt

Tento, v pořadí již čtvrtý seminář pořadaný Goethe Institutem, navazoval a vycházel ze znalos­tí nabytých v předchozích seminářích. Na seminář byla vybrána z dosavadních frekventantů pouze po­lovina, 15 učitelů vyučujících odbornou právnickou němčinu na univerzitách či institutech v Bělorus­ku, České republice, Kazachstánu, Lotyšsku, Pol­sku, Rusku a Slovensku.

Bibliografická citace

ŠRÁMKOVÁ, Eva. Právnický seminář ve Wiesnecku konaný ve dnech 29. 8. - 18. 9. 1999. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 95-96. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8889

Plný Text: