Právní úprava politických stran

Vojtěch Šimíček

Abstrakt

Ve dnech 13. - 15. ledna se ve slovenských Pieš­ťanech konala odborná konference věnovaná problematice práva politických stran. Účastníci konference se rekrutovali zejména ze slovenských a českých uni­verzit, státních orgánů, Národní rady SR a Ústavu státu a práva SAV.

Bibliografická citace

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právní úprava politických stran. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 93-94. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8887

Plný Text: