Udělení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity prezidentu Polské republiky Aleksandru Kwasniewskému

Renata Vlčková

Abstrakt

Dne 23. února 2000 se v aule Právnické fakul­ty MU usktečnilo slavnostní udělení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity prezidentu Polské republiky panu Aleksandru Kwasniewskému spolu s přednáškou na téma "Středoevropské země na ces­tě do sjednocené Evropy".

Bibliografická citace

VLČKOVÁ, Renata. Udělení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity prezidentu Polské republiky Aleksandru Kwasniewskému. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 91-92. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8885

Plný Text: