Logická podstata argumentace a limine

Jaroslav Chyba

Abstrakt

Obecný tvar právní normy zní: jestliže (hypotéza), pak (dispozice). Ponechávám stranou otáz­ku, zda eventuelní třetí člen, totiž sankce, je sou­částí téže normy nebo zda tvoří dispozici nor­my komplementární. Zkoumejme pouze logickou strukturu výše uvedené normy dvoučlenné, konkrét­ně důsledky její inverze.

Bibliografická citace

CHYBA, Jaroslav. Logická podstata argumentace a limine. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 76-78. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8882

Plný Text: