Rozbor klíčových institutů mezinárodního práva trestního na pozadí kauzy Pinochet

Ivo Janda

Abstrakt

Nedávné události okolo zatčení generála Pinocheta ve Velké Británii a následných právních řízení o jeho vydání španělským orgánům vyvolaly ve svě­tě značnou pozornost a dlouhé měsíce patřily mezi nejsledovanější témata zahraničně-politické agendy. Vedle silného politického rozměru celé věci neunikl médiím ani její praktický dopad na pozitivní mezi­ národní právo a zejména při hodnocení obou rozhodnutí Sněmovny lordů bylo možné často slýchat či číst komentáře o jejich až revolučním významu pro výklad institutu imunity hlavy státu a aplikaci univerzální jurisdikce v mezinárodním právu.

Bibliografická citace

JANDA, Ivo. Rozbor klíčových institutů mezinárodního práva trestního na pozadí kauzy Pinochet. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 15-28. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8874

Plný Text: