Význam kolektivních práv a perspektivy jejich uplatnění

Harald Christian Scheu

Abstrakt

Podle moderní koncepce lidských práv existuje aktivní subjekt, který může svá práva uplatňovat na vnitrostátní či případně také na mezinárodní úrovni. Tomu odpovídá na druhé straně pasivní subjekt, jehož povinností je realizovat zaručená práva. Dalším nutným prvkem koncepce lidských práv je objekt, tzn. konkrétní obsah práva resp. povinnosti. Klíčové postavení v tomto modelu přísluší jednotliv­ci, protože ochrana jeho důstojnosti determinuje celý kontext právního řádu. Rozsah chráněného a au­tonomního prostoru jednotlivce je proto třeba od začátku přesně vymezit vůči legitimním zájmům státu. Musí vzniknout co nejpřesnější představa o tom, do kterých záležitostí může stát zasahovat anebo v jaké míře mohou být zájmy státu či zájmy sociálnich skupin na úkor postavení jednotlivce zohledňovány.

Bibliografická citace

SCHEU, Harald Christian. Význam kolektivních práv a perspektivy jejich uplatnění. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 4-15. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8873

Plný Text: