ȘAGUNA, Dan Drosu. Drept financiar public

Richard Bartes

Abstrakt

Příspěvek je recenzí na nejnovější publikaci prof. Dana Drosu Șaguny vydanou v lednu roku 2017. Profesor Șaguna při své tvorbě konstantně vychází z francouzské školy veřejných financí. Tato skutečnost je již na první pohled zřejmá z názvu jeho nové publikace, která nenese název "Finanční právo", nýbrž ale "Veřejné finanční právo", které jako disciplína pedagogická i vědecká je přednášeno na francouzských vysokých školách.

Bibliografická citace

BARTES, Richard. ȘAGUNA, Dan Drosu. Drept financiar public. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 181-186. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8823

Klíčová slova

Finanční právo; veřejné finance; francouzské pojetí veřejných financí

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Șaguna, D. Drept financiar public. Ediția 6, Bucuresti: Editura C. H. Beck, 2017, 430 s. ISBN 978-606-18-0651-5.

Șaguna, D. Drept fiscal. Ediția 2, Bucuresti: Editura C. H. Beck, 2017, 422 s. ISBN 978-606-18-0688-1.