Spoutaný brexit: Kdy může začít Spojené království sjednávat obchodní dohody?

Ondřej Svoboda

Abstrakt

Zastánci vystoupení Spojeného království (UK) z Evropské unie (EU) v kampani před referendem v roce 2016 tvrdili, že UK mimo Unii bude sjednávat obchodní dohody efektivněji a úspěšněji. S probíhajícím procesem vystoupení UK z EU však vyvstala otázka, kdy bude možné vytvořit samostatnou britskou obchodní politiku, protože v současnosti je obchodní politika výlučnou pravomocí EU. Zaměření tohoto příspěvku bude proto spočívat v posouzení současných a plánovaných obchodně-politických aktivit UK vůči třetím zemím a pokusu o nalezení řešení, které by vyhovovalo britským ambicím, aniž by nutně UK porušovalo závazky plynoucí z členství v EU. Příspěvek se zaměří nejdříve na právní rámec EU, konkrétně výlučnou povahu společné obchodní politiky v rozdělení pravomocí mezi Unii a členské státy, zásadu loajální spolupráce a její dopad na vnější vztahy a konečně na výstupový proces z Unie stanovený v čl. 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Prostor bude také věnován prozkoumání možnosti, za které by UK bylo umožněno zahájit co nejdříve samostatná obchodní jednání a získat tak volnost ve sjednávání obchodních dohod.

Bibliografická citace

SVOBODA, Ondřej. Spoutaný brexit: Kdy může začít Spojené království sjednávat obchodní dohody? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 101-116. [cit. 2020-09-22]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8754

Klíčová slova

Brexit; Evropská unie; společná obchodní politika.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARAUJO, Billy A. M. The EU Deep Trade Agenda: Law and Policy. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2016.

ARMSTRONG, Kenneth A. Time for Brexit. Leaving the EU – Why, How and When?. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

CRAIG, Paul a DE BÚRCA, Gráinne. EU Law: Text, Cases, and Materials. 6. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2015.

CREMONA, Marise, UK Trade Policy. In: The UK after Brexit. Legal and Policy Challenges. Intersentia, 2017.

CREMONA, Marise. The Common Commercial Policy. In: Trade and Cooperation with the European Union in the New Millennium. 1. vyd. New York: Kluwer Law International, 2002.

BERGAMI, Roberto. Brexit: Australian Perspectives on International Trade and Customs Operations. Australia and New Zealand Journal of European Studies, 2017, Vol. 9, No. 1.

BROCZA, Stefan. The Brexit-decision and its implications and Consequences for the EU-Korea Free Trade Agreement. KLRI Journal of Law and Legislation, 2016, Vol. 6, No. 2.

EECKHOUT, Piet. EU External Relations Law. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2011. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199606634.001.0001

EIDENMULLER, Horst. Brexit Negotiations Series: ‘How To Negotiate A Successful Brexit’. Oxford Business Law Blog [online]. 2017 [cit. 2017-10-03].

EIDENMULLER, Horst. Negotiating and Mediating Brexit. Pepperdine Law Review, 2016, vol. 42, no. 1.

GARCÍA, Luis G. Brexit: What trade agreements can the UK negotiate whilst being a part of the EU?. Matrix Chambers [online]. 2017 [cit. 2017-12-05].

GARI, Gabriel. The Negotiations of a UK-EU Trade Agreement: Objectives, Process and Possible Outcomes. Manchester Journal of International Economic Law, 2017, Vol. 14, No. 2.

GATTI, Mauro. Art. 50 TEU: A Well-designed Secession Clause. European Papers: A Journal on Law and Inegration, 2017, Vol. 2, No. 1.

HESTERMEYER, Holger P. How Brexit Will Happen: A Brief Primer on European Union Law and Constitutional Law Questions Raised by Brexit. Journal of International Arbitration, 2016. Vol. 33, No. 7.

HESTERMEYER, Holger a ORTINO, Federico. Towards a UK Trade Policy Post-Brexit: The Beginning of a Complex Journey. King’s Law Journal, 2016, Vol. 27, No. 3.

KOSTAKOPOULOU, Dora. Brexit, voice and loyalty: reflections on Article 50 TEU. European Law Review, 2016, Vol. 41, No. 4.

KUIJPER, Pieter J. a WOULTERS, Jan a HOFFMEISTER, Frank a DE BAERE, Geert a RAMOPOULOS, Thomas. The Law of EU External Relations. Cases, Materials and Commentary on the EU as an International Legal Actor. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2013.

LARIK, Joris a CASTELEIRO, Andres D. The Duty to Remain Silent: Limitless Loyalty in EU External Relations. European Law Review, 2011, Vol. 36, No. 4.

LENAERTS, Koen a VAN NUFFEL, Piet a BRAY, Robert. Constitutional Law of the European Union. 1. vyd. Londýn: Sweet&Maxwell, 2005.

LYDGATE, Emily a ROLLO, Jim a WILKINSON, Rorden. The UK Trade Landscape after Brexit, Briefing Paper 2. UK Trade Policy Observatory, 2016.

NEFRAMI, Neframi. The Duty of Loyalty: Rethinking its Scope through its Application on the Field of EU External Relations. Common Market Law Review, 2010, Vol. 47, No. 2.

OTTAVIANO, Gianmarco a SAMPSON, Thomas. A hitch-hiker’s guide to post-Brexit trade negotiations: options and principles, Oxford Review of Economic Policy, 2017, Vol. 33, No. 1.

SAROOSHI, Dan. International Organisations and Their Exercise of Sovereign Powers. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005.

SACERDOTI, Giorgio. The Prospects: The UK Trade Regime with the EU and the World. In: The Law & Politics of Brexit. Oxford: Oxford University Press. 2017.

SYLLOVÁ, Jindřiška a PÍTROVÁ, Lenka a PALDUSOVÁ, Helena a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.

STEFFEK, Felix. Creating Value in the Brexit Negotiations. In: Negotiating Brexit. 1. vyd. Mnichov: C. H. Beck – Hart – Nomos, 2017.

STREINZ, Thomas. Cooperative Brexit: Giving back control over trade policy. International Journal of Constitutional Law, 2017, Vol. 15, No. 2.

SVOBODA, Ondřej. No Reason to Party: United Kingdom as Party to EU Free Trade Agreements after Brexit. Czech Yearbook of Public & Private International Law, 2017, Vol. 8.

SVOBODA, Pavel. K právním aspektům brexitu. Právní rozhledy, 2016, č. 22.

SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010.

TRIDIMAS, Takis. BREXIT Means BREXIT. Article 50: An Endgame without an End?. King’s Law Journal, 2016, Vol. 27, No. 3.

UNGPHAKORN, Peter. UK, EU, WTO, Brexit primer — 1. WTO membership. Trade β Blog [online]. 2017 [cit. 2017-12-05].

URBANOVÁ, Kristýna. WTO in Context of Brexit. Czech Yearbook of Public & Private International Law, 2017, Vol. 8.

VERGANO, Paulo R. a DOLLE, Tobias. The Trade Consequences of „Brexit“. European Journal of Risk Regulation, 2016, Vol. 7, No. 4.

VOLTERRA, Robert G. The Effect of Brexit on the UK’s Trade with Non-EU Member States Under the EU’s Mixed Free Trade Agreements. In: Negotiating Brexit. Mnichov: C. H. Beck – Hart – Nomos, 2017.

VON VOOREN, Bart a WESSEL, Ramses A. EU External Relations Law: Text, Cases and Materials. 1, vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

WOOLCOCK, Stephen. European Union Economic Diplomacy: The Role of the EU in External Economic Relations. 1. vyd. Farnham: Ashagete, 2012.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-1-7