Dana Hrabcová: Východiska a principy odměňování závislé práce v České republice

Jaroslav Zachariáš

Abstrakt

Recenze publikace - Dana Hrabcová: Východiska a principy odměňování závislé práce v České republice
Masarykova univerzita v Brně, Brno 2000, 131 str.

Bibliografická citace

ZACHARIÁŠ, Jaroslav. Dana Hrabcová: Východiska a principy odměňování závislé práce v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 500-501. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8495

Plný Text: