Modely správního soudnictví

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Dne 15. 11. 2000 uspořádal Nejvyšší soud v Brně ve spolupráci s nadací Hugo Grotius a EMP seminář na téma Modely správního soudnictví. Semináře se účastnil Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny, který následující den ve svém jednání rozhodoval o do­poručení vládě na výběr možné organizační varianty správního soudnictví u nás (tisk Poslanecké sněmovny 669, 3. volební období). Hlavní referáty měly reprezentovat tři hlavní modely správního soudnictví a to za 1. v rámci obecných soudů, tuto variantu na španělském modelu popsal soudce Správní komory Nejvyšší­ ho soudu Španělska Jorge Rodrigez Zapata, za 2. model speciálního koncentrovaného správního soudnictví na modelu rakouském popsal místopředseda Nejvyšší­ho správního soudu v Rakousku Wolfgang Pesendor­fer a za 3. model speciálního, ale dekoncentrovaného správního soudnictví na případu německém vyložil místopředseda Spolkového správního soudu v Němec­ku Eckart Hien.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Modely správního soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 499-500. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8494

Plný Text: