S.I.H.D.A., Liv. Section

Renata Veselá

Abstrakt

Pravděpodobně nejvýznamnější mezinárodní ro­manistickou událostí je kongres, který každoročně po­ řádá Societe Internationale pour l'Historie des Droits de l'Antiquité (S.I.H.D.A). Letošní, v pořadí již padesáté čtvrté pracovní setkání, uspořádala právnická fakulta ankarské univerzity, resp. její oddělení římské­ho práva ve dnech 24.-29. září 2000.

Bibliografická citace

VESELÁ, Renata. S.I.H.D.A., Liv. Section. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 498-499. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8493

Plný Text: