Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavního soudu

Vojtěch Šimíček

Abstrakt

Dne 18. října 2000 uspořádala katedra ústavního práva Právnické fakulty ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity a Nadací Konráda Adenauera odbornou konferenci, věnovanou judikatuře ústavního soudu v oblasti základních práv a svobod a právního státu. Nutno předeslat, že tato konference zapadá do již vzniklé tradice odborných konferencí, věnovaných některému z témat z oblasti konstitucionalismu, které se každoročně v někte­rém z podzimních termínů konají na půdě Právnické fakulty. Tohoto roku zvolené téma bylo věnováno problematice ústavního soudnictví a umožnilo odbornou a velmi potřebnou konfrontaci názorů z oblastí teorie i praxe.

Bibliografická citace

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 496-497. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8491

Plný Text: