Finanční úřady, jejich organizační členění a náplň činnosti jednotlivých útvarů

Petr Svoboda

Abstrakt

Územní finanční orgány jsou společným názvem pro dva orgány různých instancí a to pro finanční úřady a finanční ředitelství. Územní finanční orgány jsou orgány státní správy. Jejich základním úkolem, stejně jako u jiných orgánů výkonné moci, je zejmé­na provádět, vykonávat, aplikovat zákony. Předmět je­ jich činnosti vyplývá zejména z platného znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech a zá­ona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Bibliografická citace

SVOBODA, Petr. Finanční úřady, jejich organizační členění a náplň činnosti jednotlivých útvarů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 460-472. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8487

Plný Text: