Nové subjekty ohrozujúce ľudské práva

Daniel Šmihula

Abstrakt

Keď sa v právnej teórii rozoberajú subjekty vzťa­hu, v ktorom sa realizujú alebo porušujú základné rud­ské práva a slobody, vždy sa pozornosť sústreďuje na nositera týchto práv, ktorému sú upierané. A jasne sa dnes určuje že týmto nositefom rudských práv a zá­kladných slobód v modernom chápaní je každý človek príslušník druhu Horno sapiens.

Bibliografická citace

ŠMIHULA, Daniel. Nové subjekty ohrozujúce ľudské práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 438-443. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8484

Plný Text: