Za Mgr. Martou Teyschlovou

kolektiv autorů

Abstrakt

Dne 22. 9. 2000 jsme se v obřadní síni brněnského krematoria rozloučili s naší vzácnou kolegyní Mgr. Martou Teyschlovou, která nás opustila po dlouhé a těžké nemoci.

Bibliografická citace

AUTORŮ, kolektiv. Za Mgr. Martou Teyschlovou. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 401. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8478

Plný Text: