Jiří Přibáň: Právo a politika konverzace

Jan Kysela

Abstrakt

Recenze publikace - Jiří Přibáň: Právo a politika konverzace
G plus G, Praha, 2001, 107 str.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Jiří Přibáň: Právo a politika konverzace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 1, s. 108-110. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8475

Plný Text: