Právní dějiny II. Španělské republiky a Frankovy diktatury

Jan Levitner

Abstrakt

Pád Riverova režimu, který byl již počátkem roku 1930 ve značně obtížné situaci, bezprostředně urychlila těžká finanční krize. K tomuto rozuzlení aktivně přispěla i pozoruhodně heterogenní opozice, sdružují­cí skutečně naprosto rozdílné politické síly. Vysoké vo­jenské kruhy, na něž se diktátor tři dny před svým pá­dem obrátil s patetickou výzvou, zareagovaly na jeho žádost o podporu vlažně. Král se orientoval na opozici. Dne 28. ledna 1930 Primo de Rivera odstoupil a brzy nato zemřel ve vyhnanství v Paříži. Král pověřil gene­rála Damáse Berenguera sestavením nové vlády a po něm admirála Aznara, který měl obnovit ústavnost.

Bibliografická citace

LEVITNER, Jan. Právní dějiny II. Španělské republiky a Frankovy diktatury. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 1, s. 79-91. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8469

Plný Text: