Úsilí československé vlády o faktické začlenění Slovenska do Československa

Roč.9,č.1(2001)

Abstrakt
Tento článek úzce navazuje na studii věnovanou úloze Slovenské národní rady při začleňování slovenského území do rodící se Československé republiky. Chci se v něm s využitím podobného přístupu jako v uvedené práci zabývat krátkým působením proza­tímní vlády pro Slovensko vytvořené v listopadu roku 1918, aby koordinovala úsilí o rychlé faktické ovládnutí Slovenska. Také krátce připomenu vznik ministerstva s plnou mocí pro správu Slovenska, které úsilí obou orgánů - Slovenské národní rady a prozatímní vlády pro Slovensko - završilo.

Stránky:
56–62
Metriky

299

Views

309

PDF views