Diskriminace na základě pohlaví a sexuální obtěžování

Miroslav Jurman

Abstrakt

V souvislosti s harmonizačními novelami Zákoníku práce (dále jen ZP) se v poslední době hodně hovoří o problematice sexuálniho obtěžování a diskriminace na základě pohlaví, zejména s ohledem na obráce­né důkazní břemeno, jež se nově objevilo v § 133a Občanského soudního řádu (dále jen OSŘ). Bohu­žel musím konstatovat, že dle mého názoru dochází k nevhodnému zaměňování resp. podřazování obou po­jmů a následně pak ke vztahování důkazního břemene i na to, co se v příslušných směrnicích ES nevyskytu­je. Ve svém příspěvku se pokusím poukázat na rozdíl­nost obou pojmů a problematičnost nové české právní úpravy.

Bibliografická citace

JURMAN, Miroslav. Diskriminace na základě pohlaví a sexuální obtěžování. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 1, s. 54-56. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8464

Plný Text: