Problematika daňových úniků v ČR s přihlédnutím k nepřímým daním

Roč.9,č.1(2001)

Abstrakt
Nejzákladnějším požadavkem kladeným na daňový systém je především ta skutečnost, že tento systém by měl zcela minimalizovat možnosti daňových úniků, avšak vždy na straně druhé je postaven daňový sub­jekt, který se snaží o to aby jeho daňová povinnost byla co nejnižší.

Stránky:
38–43
Metriky

436

Views

163

PDF views